En plattform for advokattjenester

Lovnad reduserer bedrifters kostnader ved å forenkle bestilling, oppfølging og analyse av advokattjenester.

Slik fungerer det

Legg ut oppdrag

Beskriv hva du trenger bistand med og om du ønsker fastpris. 

Innhent tilbud

Oppdraget går ut til alle, eller utvalgte, advokater. De inngir tilbud innen fristen du har satt.

Velg advokat
Du kan enkelt sammenligne tilbud, pris og forbehold, og diskutere med advokatene, før du velger.

Status 

Advokatene rapporterer ukentlig på status, påløpte honarer og fremdrift, og du har alle prosjekter på ett sted.

Innsikt
Vi analyserer fakturaene og sammenstiller statistikk for deg. Hvordan utvikler fastpris-andelen seg?

Hvorfor?

Ved å gjøre bransjen mer transparent, datadrevet og konkurranseutsatt, tror vi at du som klient kan få lavere priser og mer forutsigbarhet. Dette vil også tilrettelegge for større grad av fastpris på advokattjenester.

 

Derfor bygger vi en plattform hvor din bedrift kan innhente og sammenligne tilbud fra ulike advokatfirmaer, slik at dere lettere kan finne rett advokatfirma for ditt oppdrag. Vi strukturerer data og statistikk i plattformen, og gir deg oversikt og kontroll over pågående og avsluttede saker.

 

Med vår plattform kan du gjøre smartere innkjøp av juridiske tjenester og redusere kostnader.

Advokatfirma?

Ønsker ditt firma å komme i betraktning hos nye og spennende klienter, uavhengig av om dere er lokalisert der klientene holder til?

Eller ønsker dere bare en enklere prosess når dere skal inngi tilbud til klienter?