Advokatfirma?

Ønsker ditt firma å komme i betraktning hos nye og spennende klienter, uavhengig av om dere er lokalisert der klientene holder til?

Eller ønsker dere bare en enklere prosess når dere skal inngi tilbud til klienter? 

Slik fungerer det

Tilgang til oppdrag

Klienter fyller ut et skjema for å sikre at relevant informasjon er inkludert.

Inngi tilbud

En standardisert løsning for å levere tilbud reduserer tidsbruk og forenkler hverdagen.

Status 

Et brukervennlig og intuitivt grensesnitt for å rapportere status og fremdrift sikrer god interaksjon med klient.

Innsikt
Løsningen gir firmaet ditt en god oversikt over alle saker på ett sted, uavhengig av klient og advokat.

Hvorfor?

Enklere tilbudsprosesser

Ved å gjøre oppdragsutlysning og tilbudsforespørsler fra klienter mer standarisert og strømlinjeformet, vil Lovnad forenkle advokatfirmaers prosess med å inngi tilbud til klienter. Slik kan dere spare tid, samtidig som det ikke nødvendigvis vil være advokatfirmaet med mest ressurser å legge i tilbudspresentasjonen som har størst sannsynlighet for å få oppdraget.

Tilgang på spennende oppdrag

Ved å bruke Lovnads plattform vil ditt firma kunne komme i betraktning for spennende oppdrag for nye klienter, også utenfor ditt firmas tradisjonelle geografiske nedslagsfelt.

Samhandling med klienter

Ved valg av advokatfirma til et oppdrag, er klienter i stadig større grad opptatt av å få merverdi utover den rene juridiske rådgivningen. Dersom ditt advokatfirma bruker Lovnads rapporteringsfunksjoner, kan klienter få statistikk, data og oversikt over samhandlingen med dere.

Fleksibilitet og alternativ karrierevei

Mange advokater trives med høyt tempo i større advokatfirmaer, mens noen drømmer om å jobbe for seg selv med en mer fleksibel hverdag. Lovnad ønsker å legge til rette for at flinke advokater som ønsker en alternativ karrierevei med eget firma kan tilby sine tjenester via oss. Vår plattform kan gi en alternativ karrierevei som advokat utenfor etablerte advokatfirmaer.