Lovnad AS

Personvernerklæring

Gyldig fra 10. januar 2020

 

Denne personvernerklæringen er ment å hjelpe deg som bruker av Lovnad.no til å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan de brukes av oss og hvilke rettigheter du har som bruker. Denne personvernerklæringen gjelder for bruk av Lovnad.no. 

 

Lovnad AS er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår av personvernerklæringen. Enhver behandling av personopplysninger av Lovnad AS gjøres i henhold til personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR) (samlet «personvernregelverket»).
 

1. FORMÅL OG RETTSLIG GRUNNLAG 
Dersom du har registrert din e-postadresse via kontaktskjemaet på Lovnad.no, vil Lovnad AS benytte dine registrerte personopplysninger til å holde deg oppdatert om nye produktlanseringer, programvareoppdateringer, kundearrangementer eller lignende markedsføringsrelatert kommunikasjon knyttet til Lovnad.no og virksomheten til Lovnad AS. 

 

Rettslig grunnlag for denne behandlingen er ditt samtykke, jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav a. 

 

Du kan når som helst stanse mottak av markedsføringshenvendelser ved å sende en e-post til hei@Lovnad.no.
 

2. OPPLYSNINGER VI SAMLER INN
Når du registrerer din e-postadresse på Lovnad.no samler vi inn følgende personopplysninger om deg:

  • Navn 

  • E-postadresse 

  • Arbeidsgiver/oppdragsgiver

  • Stilling/rolle

  • IP-adresse og MAC-adresse

  • Informasjon om operativsystem og konfigurasjon av datamaskinen Lovnad.no kjøres på

3. DELING AV INFORMASJON MED TREDJEPARTER

Personopplysninger som samles inn deles kun med underleverandører av Lovnad AS som tilfredsstiller Lovnad AS’ og personvernregelverkets krav til behandling av personopplysninger i egenskap av databehandlere. 


4. INFORMASJONSSIKKERHET OG LAGRINGSTID

Alle personopplysninger som registreres i forbindelse med din bruk av Lovnad.no overføres kryptert til Lovnad AS sine servere ved bruk av HTTPS-protokollen. 

 

Personopplysninger som er innsamlet på Lovnad.no lagres så lenge det er nødvendig av hensyn til bruksformålet nevnt ovenfor. Du kan når som helst få dine personopplysninger slettet ved å sende en henvendelse til oss på hei@lovnad.no.

5. DINE RETTIGHETER

Som bruker av Lovnad.no har du rett til å be oss om innsyn i personopplysningene som Lovnad AS behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også be om retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personvernregelverket. 

 

Ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake av deg. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen av dine personopplysninger i tiden frem til samtykket ble trukket. 

 

Forespørsler som nevnt ovenfor sendes til hei@lovnad.no

 

Dersom du mener at Lovnad AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personvernregelverket, har du rett til å sende en klage til Datatilsynet.